Installation

Når du installerer din nye brændeovn er der en række generelle regler, der altid skal overholdes:

Brændeovnen skal altid installeres i henhold til gældende national lovgivning og de anvisninger der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke. Kontkat derfor altid de lokale myndigheder, inden brændeovnen opstilles og tilsluttes.

  1. Skorstenen skal være så høj og i en sådan stand, at trækforholdene er i orden. Skorstenen er brændeovnens "motor", og fungerer denne ikke korrekt, virker brændeovnen ikke efter hensigten. Kontakt den lokale skorstensfejer for nærmere information.
  2. Vær sikker på, at det rum hvori brændeovnen opstilles kan blive tilført tilstrækkeligt med frisk luft. Vær opmærksom på, at for eksempel en tændt emhætte kan skabe undertryk og dermed reducere trækket i skorstenen.
  3. Undersøg om gulvet kan bære brændeovnens og skorstenens vægt.
  4. Placer altid brændeovnen på et ubrændbart underlag. Vær desuden opmærksom på at overholde de minimumsafstande til brændbart materiale, der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke.
  5. Foretag aldrig selv ændringer i brændeovnens tekniske funktioner, og følg altid forhandlerens og skorstensfejerens anvisninger. Uautoriserede ændringer eller fejl opstilling kan medføre risiko ved brug af brændeovnen og forringe fyringsøkonomien. Bemærk tillige at sådanne ændringer medfører bortfald af garantien på brændeovnen.
Rais - Råd om installation

RAIS A/S

Industrivej 20
Vangen
DK-9900 Frederikshavn

Kontakt os

Klik her for at kontakte
RAIS kundeservice

Find forhandler

Klik for at se kort over
vores forhandlere

Inspiration

Inspiration til arkitekter og
fagfolk, kig her

 

This website uses cookies

RAIS uses cookies to make sure we give you the best experience on our website. If you proceed, we assume that you agree to accept all cookies on our websites. Read more

OK